FAQ'S - Alprazolam

Hur fungerar Xanax / alprazolam när det tas?

Alprazolam klassificeras som en hög potens triazolobenzodiazepin, som är en del av bensodiazepin-familjen. När det tas som rekommenderat börjar detta läkemedel fungera genom att påskynda mängden gamma-aminobutyric acidor GABA i hjärnan. Detta förbättrar nivåerna av lugn och ger patienterna en lugn känsla.

Vad används den här medicinen för?

Alprazolam används främst för att behandla ångeststörningar som panikstörning. Xanax för sömn är också användbart för behandling av sömnlöshet i samband med ångest.

Kan detta läkemedel tas medan du tar andra mediciner?

Detta läkemedel får inte användas vid behandlingar som inducerar sömnighet och / eller minskad andning eftersom det kan orsaka farliga biverkningar. Patienter uppmanas att läsa alla möjliga läkemedelsinteraktioner innan de tar någon annan medicinering tillsammans med Xanax.

Kan jag ta detta läkemedel med alkohol?

Alkoholkonsumtion i samband med detta läkemedel är inte tillrådligt, eftersom det kan öka sannolikheten för vissa biverkningar.

Hur lång tid tar jag det för att börja uppleva fördelar?

Behandlingen varar vanligtvis 2-6 veckor. De flesta patienter upplever fulla fördelar med medicinen inom 60 minuter efter konsumtion.

Alprazolam 1mg

Alprazolam 1mg (Xanax)

Alprazolam eller Xanax är ett bensodiazepinläkemedel som används för kortvarig hantering av ångest och panikproblem.