FAQ'S - Clonazepam

Hur fungerar clonazepam?

Clonazepam 2 mg tabletter fungerar genom att förbättra effekterna av GABA, en kemisk budbärare som styr rörelsen av nervmeddelanden i centrala nervsystemet. GABA: s roll är att minska aktiviteten hos överaktiva nervceller. Det hjälper till att reglera känslor av nervositet och ångest när nervceller blir överexciterade.

Hur lång tid tar detta läkemedel att aktivera?

När behandlingen påbörjas förbättras oftast ångestsymtom inom en timme efter den första dosen.

Varför skulle jag ta detta läkemedel?

Detta läkemedel är effektivt om du har panikstörning med eller utan agorafobi. Panikbesvär innebär plötsliga och ihållande händelser av intensiv ångest eller rädsla. Panikattacker utvecklas plötsligt och kan vara känslomässigt försvagande för en patient. Denna medicinering kan minska intensiteten av panikattacker. Andra ångeststörningar som involverar panikattacker, som social ångest, kan också hanteras effektivt med användning av detta läkemedel. Clonazepam för sömn används ofta för att behandla ångest i samband med sömnlöshet.

Kommer det på något sätt att påverka min fertilitet negativt?

Information om Clonazepam och forskning tyder på att detta läkemedel inte är förknippat med infertilitet. Du får dock inte ta detta läkemedel om du är gravid, kan bli gravid eller ammar för närvarande.

Vad är den rekommenderade standarddosen för att ta detta läkemedel?

Den rekommenderade startdosen för vuxna är 0,5 till 1 mg per dag. Detta kan gradvis ökas under 2 till 4 veckor. Den maximala dosen för panikstörning är vanligtvis 4 mg per dag, beroende på hur väl medicinen tolereras. Om du glömmer att ta en dos ska den lämnas ut och nästa dos bör tas som vanligt när den är förfallen. Sammanfattningsvis bör patienter som köper billigt clonazepam på nätet undvika att ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos.

Clonazepam 2mg

Clonazepam 2mg (Klonopin)

Clonazepam eller Klonopin är ett bensodiazepinläkemedel som används för att förhindra och behandla kramper, panikproblem och akati.