FAQ'S - Gabapentin

Är det säkert att ta detta läkemedel under lång tid?

Detta läkemedel är säkert att använda under lång tid (flera månader eller år). Om du följer en gabapentindosregim under lång tid och avbryter behandlingen, ska dosen inte stoppas plötsligt. Det bör minskas långsamt för att minska risken för att utveckla abstinenssymtom.

Kan detta läkemedel påverka min fertilitet?

Nej. Det finns inga bevis för att härleda att detta läkemedel kan påverka fertiliteten hos män eller kvinnor.

Hur länge ska behandlingen pågå?

Behandlingsvaraktigheten kan variera beroende på tillståndet som behandlas, samt ditt individuella svar på medicinen.

Kan jag ta detta läkemedel "efter behov" för att behandla nervsmärta?

Nej. Denna medicinering bör tas dagligen för bästa resultat.

När kommer jag att må bättre om jag använder 300 mg kapslar för gabapentin för smärta?

Uppkomsten av smärtlindring kan variera från en patient till en annan. Vissa människor märker en gynnsam effekt efter 1 - 2 veckor medan andra ser förbättringar på ännu mindre tid.

Gabapentin 300mg

Gabapentin 300mg (Neurontin)

Gabapentin är ett antikonvulsivt Gabapentinoid-läkemedel som används för att behandla partiella anfall, neuropatisk smärta och rastlöst bensyndrom.