FAQ'S - Lorazepam

Hur lång tid tar denna behandling för att börja arbeta?

Detta läkemedel börjar fungera ungefär 20 till 30 minuter efter administrering och det når sin fulla effekt inom cirka 1 till 1,5 timmar.

Hur kommer lorazepam att få mig att känna?

Detta läkemedel kan hjälpa till att lindra ångestkänslor och hjälpa dig att bli lugnare. Det kan också minska onödig mental alertness och få dig att bli sömnig om du upplever sömnproblem. Patienter kan alltså njuta av sömn som är mer vilsam.

Vad ska jag göra när jag vill avbryta behandlingen?

Dosen ska minskas gradvis vid behandlingens slut. Detta kan uppnås under några dagar eller veckor för att minska risken för abstinenssymptom.

Finns det mat eller dryck som bör undvikas under behandlingen?

Grapefrukt eller grapefruktjuice bör undvikas när du tar detta läkemedel eftersom det kan öka sannolikheten för biverkningar av lorazepam. Drycker som innehåller koffein som kaffe och te bör också undvikas, eftersom koffein är ett stimulerande medel som har en motsatt effekt än detta läkemedel.

Hur länge förblir denna medicinering effektiv i kroppen?

Detta läkemedel förblir vanligtvis effektivt i 6 till 8 timmar. Åtgärdens varaktighet kan dock variera något från en patient till en annan och beroende på den exakta doseringen av lorazepam som tas.

Lorazepam 2mg

Lorazepam 2mg (Ativan)

Lorazepam är ett bensodiazepinläkemedel som används för att behandla ångestbesvär, kramper inklusive epilepsi och sömnproblem.