FAQ'S - Diazepam

Vad är syftet med detta läkemedel?

Detta läkemedel kan hjälpa till att minska intensiteten av ångest, nervositet och panikattacker. Detta kan vara användbart vid behandling av ångeststörningar som panikstörning och generaliserad ångest. Diazepam för sömn kan också behandla ångest i samband med sömnlöshet. Muskelspasmer, kramper, preoperativ ångest och alkoholuttag är andra tillstånd som denna medicinering effektivt kan behandla.

Hur fungerar den här medicinen när den konsumeras?

Patienter som köper Valium online har tillgång till ett läkemedel som främjar avkoppling och minskar ångestkänslor. Den uppnår denna effekt genom att öka nivåerna av en neurotransmitter som kallas gamma-aminobutyric acid (GABA) i centrala nervsystemet (CNS). Detta lugnar CNS och hjälper till att kontrollera rädsla och ångest när nervceller blir överaktiva.

Hur lång tid kommer det att ta förmåner att kännas?

Effekterna av detta läkemedel kännas vanligtvis inom 15 till 60 minuter efter intag.

Kan det påverka min förmåga att få barn?

Det finns inga bevis som tyder på att detta läkemedel kan påverka patientens fertilitet. Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att bli gravida bör dock undvika användning av detta läkemedel.

Kan detta läkemedel tas tillsammans med alkohol och alla typer av mediciner också?

Drick inte alkohol med detta läkemedel eftersom det kan öka diazepam-biverkningar som dåsighet. Olika mediciner kan också interagera med diazepam. Till exempel kan en stark opioidliknande morfin göra dig väldigt sömnig om du tar med diazepam. Andra läkemedel som orsakar sömnighet, som vissa antihistaminer, barbiturater och illamående, bör användas med försiktighet när du tar Valium-tabletter.

Diazepam 10mg

Diazepam 10mg (Valium)

Diazepam också känd som Valium är en bensodiazepin medicinering som används för att behandla sömnlöshet och olika ångestillstånd.