Buy Tramadol

Tramadol 50mg

Tramadol är en oral medicin som används för att lindra måttlig till svår smärta. Det kan behandla akut smärta som smärta efter operation och kronisk smärta orsakad av tillstånd som fibromyalgi.

Kvantitet. Produkter Pris Lägg till nu
30 Tramadol 50mg €37.99
60 Tramadol 50mg €67.99
90 Tramadol 50mg €96.99
120 Tramadol 50mg €122.99
150 Tramadol 50mg €146.99
180 Tramadol 50mg €167.99

Vad är Tramadol?

Tramadol är en opioid smärtstillande medel som också säljs under varumärket Ultram. Detta läkemedel kan effektivt behandla moderation till svår smärta. Smärta kan minska patientens livskvalitet och leda till emotionella konsekvenser som ångest, depression och ilska.Tramadol 50 mg tabletter kan dock lindra akut och kronisk smärta. Akut smärta utvecklas vanligtvis plötsligt och varar mindre än 3 - 6 månader, medan kronisk smärta pågår och varar längre än 3 - 6 månader.

Detta läkemedel binder till opioidreceptorer i centrala nervsystemet (CNS) . Som ett resultat avbryts smärtsignaler som skickas av nerver till hjärnan så att användaren känner mindre smärta. Dessutom ökar detta läkemedel nivåerna av två kemiska budbärare i kroppen känd som serotonin och noradrenalin. Denna verkningsmekanism hjälper vidare till smärtlindring.

Tramadolmedicinfördelar

Detta läkemedel anses vara en säker smärtstillande medel som är ungefär en tiondel så potent som morfin. Det kan effektivt behandla måttlig till svår smärta oavsett orsak. Det kan tas vid behov för att behandla akut smärta och det kan tas dagligen för att behandla långvarig smärta. Det är säkert att ta tramadol med vanliga smärtstillande medel som paracetamol, aspirin eller ibuprofen för att öka de smärtlindrande effekterna, men samtidigt användning av kodin bör undvikas.

Vad är Tramadol-tabletter som används för att behandla?

Patienter som köper tramadol online kommer att ha ett läkemedel som erbjuder olika applikationer. Vad används tramadol för att behandla? Det kan användas för att behandla både kortvarig och långvarig smärta. Kortvarig, eller akut smärta, är smärta som kommer plötsligt och orsakas av något specifikt. Exempel på akut smärta inkluderar:

 • Painafter operation
 • Klipp eller brännskador
 • Brutna eller sprickade ben
 • Smärta efter tandläkare procedur

Kronisk smärta kvarstår även efter att en sjukdom eller skada har läkt och exempel inkluderar:

 • Smärta i ryggen
 • Huvudvärk
 • Neuropatisk smärta
 • Fibromyalgi
 • Artrit

Smärta efter operation

Tramadol 50 mg kapslar kan användas för att effektivt behandla smärta efter operationen. De flesta patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp upplever postoperativ smärta. Om smärta efter operationen inte behandlas korrekt kan det bli långvarig smärta som är svårare att hantera. Obehandlad smärta efter operationen kan påverka patientens sömn, fysisk funktion och allmänt välbefinnande. Forskning tyder på att manypor inte får tillräckligt med smärta efter operation.

En klinisk studie genomfördes för att bedöma effektiviteten av tramadol hos 161 patienter med postoperativ smärta efter kejsarsnitt. Patienterna i studien fick antingen tramadol eller en kombination av 650 mg paracetamol och 100 mg propoxyfen.

Forskarna utvärderade graden av smärtlindring bland patienterna under en 6-timmarsperiod. De funderade på att den mest effektiva behandlingen var en 150 mg dos tramadol. Dessutom fick patienterna en 75 mg dos av tramadol, som också visade sig vara mer effektiv än paracetamol-propoxyfen-kombinationen. Studien drog slutsatsen att tramadol är effektivt för smärta efter operationer i både 75 mg och 150 mg doser.

Smärta i ryggraden

Cirka 80% av vuxna upplever smärta i korsryggen i något skede under deras liv . Denna typ av smärta kan variera från att vara en ihållande, tråkig smärta till en plötslig, stickande smärta som kan lämna en patient svag. En studie genomfördes för att bedöma säkerheten och effekten av tramadol vid behandling av kronisk smärta i nedre rygg. Sammantaget deltog 254 deltagare mellan 21 och 79 år med kronisk nedre ryggsmärta i den sista fasen av studien.

De delades in i två grupper varvid en grupp fick inaktiva placebo-piller och den andra gruppen fick 400 mg tramadol per dag. Forskarna använde standardiserade frågeformulär för att fastställa resultat. Studien drog slutsatsen att tramadol är effektivt för behandling av nedre ryggsmärta bland patienter som tolererar detta läkemedel väl. Endast 5 av 127 patienter som behandlades med tramadol slutade behandlingen på grund av en negativ effekt. Detta jämfördes med 6 av 127 patienter som behandlades med inaktiva placebo-piller. Detta avslöjade hur tramadolbiverkningar vanligtvis inte avskräcker en patient från att använda detta läkemedel.

Spänning och migränhuvudvärk

En översyn som involverade 460,195 patienter genomfördes för att bedöma sambandet mellan kronisk nedre ryggsmärta och ihållande huvudvärk. Forskarna upprättade en koppling och fann att patienter med ett tillstånd vanligtvis är dubbelt så troliga att uppleva det andra tillståndet. Lyckligtvis kan tramadol också effektivt behandla akuta episoder av spänningshuvudvärk. Granskningen fann också att kopplingen mellan kronisk ryggsmärta och ihållande huvudvärk också är mer säker för personer som lider av migrän.

En migrän är en huvudvärk som kan orsaka svår smärta som vanligtvis drabbar en sida av huvudet. En studie genomfördes för att utvärdera effekten av tramadol vid behandling av akut migränsmärta. Totalt deltog 305 patienter i studien och 154 patienter fick tramadol och paracetamol. De återstående 151 patienterna fick placebo-piller. Placebo har ingen effekt så att forskare kan jämföra skillnaden. Patienter som tog tramadol och paracetamol var mer benägna att vara smärtfria efter 2 timmar, 6 timmar och 24 timmar jämfört med dem som tog placebo.

Fibromyalgi Smärta

Fibromyalgi kännetecknas av utbredd smärta i muskler och ben. Detta tillstånd uppstår ofta med förändrad sömn, trötthet och humörproblem. Den exakta orsaken till fibromyalgi är inte helt känd. Men det tros vara resultatet av ett problem med hur hjärnan bearbetar smärtsignaler från nerver. En studie genomfördes för att utvärdera säkerheten och effekten av en kombination av tramadol och paracetamol för behandling av fibromyalgismärta.

Totalt 315 personer deltog i studien och 157 fick placebo-piller. De återstående 158 patienterna fick tramadolkapslar med paracetamol. Huvudresultatet av studien mättes med den tid som patienterna använde medicinen. Det sekundära utfallet mättes av olika aspekter inklusive smärtlindring och Fibromyalgiaffektfrågeformulär. Resultaten visade att betydligt färre patienter som tog tramadol och paracetamol beslutade att avbryta behandlingen jämfört med de som tog placebo. Patienterna som behandlades med tramadol och paracetamol hade också bättre smärtlindring och poäng på frågeformuläret.

När borde inte Tramadol användas?

Tramadol 50 mg tabletter är dock lämpliga för de flesta vuxna. vissa människor bör undvika att använda det. Ta inte detta läkemedel om du:

 • Har använt en monoaminoxidasinhibitor (MAOI) antidepressiva läkemedel under de senaste 14 dagarna
 • Havea allvarligt lever- eller njureproblem
 • Arepregnant eller ammar

Möjliga biverkningar av Tramadol-tabletter

Tillsammans med fördelarna med tramadol finns det potentiella biverkningar även om inte alla upplever dem. Följande är biverkningar med possibletramadol:

 • yrsel - kan drabba mer än 10% av människor
 • illamående - kan drabba mer än 10% av människor
 • Dåsighet - drabbar upp till 10% av människor
 • Muntorrhet - drabbar upp till 10% av människor

Instruktioner för dosering av tramadol

ska motsvara intensiteten av smärta. I allmänhet bör den lägsta dosen som ger effektiv smärtlindring tas. Om du tar detta läkemedel mot akut smärta, är den rekommenderade dosen 1 till 2 kapslar tre till fyra gånger per dag. Om du tar det för kronisk smärta, bör dosen vara 1 eller 2 kapslar till en början. Ta därefter 1 till 2 kapslar var fjärde till sex timme beroende på svårighetsgraden.

Köpa Tramadol online: Effektivt och säkert

Du kan köpa tramadol online idag och effektivt behandla smärta. Besök bara vårt onlineapotek och välj det antal du vill beställa. Nästa steg är att lägga till medicinen i din online kundvagn och slutföra din beställning i kassan. Vårt onlineapotek är utvecklat med den senaste krypteringstekniken för att säkerställa säkra och säkra transaktioner. Vår tjänst är effektiv, prisvärd och bekväm och mediciner levereras i försiktigt dolda förpackningar.

Tramadol – Blogs