Best Sleeping Tablet
Shopping Cart 0
Köpa Gabapentin

Gabapentin

Gabapentin används för att behandla anfall och perifer neuropatisk smärta. Det kan tas dagligen och har en utmärkt säkerhetsprofil och effektgrad. Denna medicinering används också vid behandling av olika andra tillstånd inklusive ångest, sömnlöshet, fibromyalgi, migrän och rastlöst bensyndrom.

OBS: informationen på denna webbplats är inte avsedd att ersätta råd från läkare eller kvalificerad medicinsk expert.

Vad är Gabapentin?

Gabapentin är ett kramplösande medel som också är känt under varumärket Neurontin. Även om detta läkemedel ursprungligen godkändes för att behandla epilepsi, har det också blivit populärt för behandling av olika andra tillstånd. Det behandlar nervsmärta genom att blockera smärtsignaler som går från skadade nerver till hjärnan. Det minskar också onormal elektrisk aktivitet i centrala nervsystemet (CNS) och förhindrar därför anfall.

Vad används Gabapentin för?

Detta läkemedel behandlar nervsmärta som vanligtvis är en allvarlig typ av kronisk smärta och kan beskrivas som en brännande, skötande eller elektrisk stötkänsla. Det orsakas av problem i centrala nervsystemet eller skador på nerver. Olika tillstånd kan leda till nervsmärta inklusive ischias och diabetisk perifer neuropati för att nämna två. Det finns också flera stora efterfrågan och positiva gabapentinanvändningar. Det rekommenderas ofta för behandling av följande tillstånd:

  • Ångestsjukdomar som panikstörning, generaliserad ångestsjukdom och social ångest.
  • sömnlöshet, som innebär svårigheter att somna och somna hela natten.
  • Fibromyalgi, som kännetecknas av omfattande smärta och ömhet i musklerna.
  • Migrän, som innebär svår och försvagande huvudvärkssmärta som ofta åtföljs av känslighet för ljus och ljud.
  • Restless ben syndrom, som är ett tillstånd som orsakar en oåterkallelig lust att röra benen, särskilt på kvällarna.

Vilka är fördelarna med Gabapentin?

Olika medicinska studier har genomförts för att utvärdera användningen av gabapentin vid behandling av nervsmärta. En placebokontrollerad studie som involverade 135 patienter med perifer neuropati hos diabetiker genomfördes för att bedöma säkerheten och effekten av gabapentin för smärta. Studien varade i 8 veckor och resultatet avslöjade en betydande fördel när det gäller förbättringar av smärta. Efter den första veckan rapporterade också patienter som fick tabletter för gabapentin nervsmärtor förbättringar i sömn jämfört med dem som fick inaktiva placebopiller. Efter den andra veckan förbättrades alla smärtvärderingsmätningar för patienterna som tog gabapentin jämfört med dem som fick placebo.

Forskningsstudier har genomförts för att undersöka användbarheten av gabapentin för ångest. De har funnit att detta läkemedel kan vara fördelaktigt vid behandling av ångeststörningar såsom generaliserad ångest, social ångest och panikstörning. En 14-veckors studie som involverade 69 patienter genomfördes för att utvärdera effekten av gabapentin i behandlingen av social ångest. Effekterna av detta läkemedel jämfördes med effekten av placebo och resultaten visade signifikanta minskningar i ångestnivåer jämfört med placebo.

Studier har också visat att gabapentin för sömn är fördelaktigt vid behandling av tillhörande störningar som sömnlöshet, som fortsätter att drabba en stor andel av de befolkade. Denna medicinering har visat sig öka långsam vågsömn hos friska individer. SWS kallas också djup sömn och är det sömnstadiet som resulterar i att du känner dig väl vilad och energisk på morgonen. En studie genomfördes för att bestämma fördelarna med detta läkemedel vid behandlingen av primär sömnlöshet. Totalt 18 patienter med sömnlöshet deltog i forskningen och de fick gabapentintabletter under minst fyra veckor.

En polysomnografi användes i studien för att bestämma resultat. Detta test registrerar information om sömnmönster som hjärnvågor, hjärtfrekvens och ögonrörelse under sömnen. I studien bestämde polysomnografin att patienter som tog gabapentin upplevde förbättringar i deras totala sömnkvalitet. Detta mättes i termer av ökad långsam vågsömn, bättre sömneffektivitet och färre uppvakningar efter sömnens början.

Ett annat tillstånd som gabapentin för smärta ofta används för är behandling av fibromyalgi. Detta tillstånd kännetecknas av långvarig, utbredd muskelsmärta och åtföljs ofta av sömnlöshet, trötthet, ångest och depression. Fibromyalgi kan vara ett funktionsnedsättande tillstånd och det drabbar främst kvinnor. En placebokontrollerad klinisk studie genomfördes för att utvärdera effekten av en gabapentindosering för kronisk smärta vid behandling av fibromyalgi.

Studiens varaktighet var 12 veckor och 150 deltagare med fibromyalgi var involverade. Patienterna fick antingen en gabapentindosering på 1 200 mg till 2 400 mg dagligen eller placebo så att forskare kunde jämföra skillnaden mellan effekter. I slutet av forskningen upplevdes en signifikant minskning av smärta av deltagarna som fick gabapentin jämfört med dem som fick placebo. Patienter som fick gabapentin gynnades också av mindre trötthet och förbättrad total sömnkvalitet.

Gabapentin 300 mg är också fördelaktigt för att förebygga kronisk migrän. En studie som omfattade 63 patienter med kronisk migrän genomfördes för att bedöma effekterna av gabapentin i förebyggandet av detta tillstånd. Forskarna tillät deltagarna i studien att behandla deras tillstånd hemma med mediciner som smärtstillande medel och lugnande medel. Efter en tvättningsperiod på åtta veckor för att ta bort alla föregående behandlingar fick patienterna 1 200 mg gabapentin att ta dagligen. I slutet av studien visade resultaten en avsevärd minskning av svårighetsgraden och frekvensen hos migrän bland 30 patienter som tog gabapentin.

Dessutom kan du köpa gabapentin och använda detta läkemedel för behandling av rastlöst bensyndrom. Denna störning är ett CNS-tillstånd som leder till ofrivilliga rörelser. En placebokontrollerad studie genomfördes för att utvärdera effekterna av gabapentin hos personer med rastlöst bensyndrom. Totalt fick 24 patienter antingen gabapentin eller placebo att ta under sex veckor. Efter en tvättningsperiod på en vecka korsades behandlingen för patienterna. Följaktligen fick alla patienter antingen placebo eller gabapentin under undersökningsperioden.

Forskarna använde olika frågeformulär inklusive betygsskala för rastlöst bensyndrom (RLS), en smärtskala, en sömnkvalitetsundersökning och en polysomnografi för att mäta resultat. Studien fann att, jämfört med placebo, resulterade användningen av gabapentintabletter i förbättringar i alla betygsskalor. Dessutom avslöjade polysomnografin eller sömnstudien färre benrörelser under sömnen. Det avslöjade också förbättringar i sömnarkitektur inklusive ökad långsam vågsömn, sömneffektivitet samt total sömntid. Studien fann att de patienter som upplevde smärta som ett av deras huvudsakliga symtom gynnades mest av användningen av gabapentin.

När ska Gabapentin inte användas?

I allmänhet anses denna medicinering vara säker för de flesta patienter att använda. Men som alla läkemedel är det kanske inte lämpligt för vissa människor på grund av vissa hälsor eller rådande omständigheter. Ta det inte om du någonsin har haft en allergisk reaktion mot gabapentin eller dess ingredienser. Dessutom kanske detta läkemedel inte är säkert för kvinnor som är gravida eller ammar.

Är biverkningar hanterbara?

Detta läkemedel har en utmärkt säkerhetsprofil och kan inte orsaka biverkningar. Gabapentin-biverkningar som kan uppstå hos cirka 1% av användarna inkluderar:

  • Sömnighet - denna biverkning tenderar att slitna inom en eller två veckor.
  • Illamående - att ta detta läkemedel efter en måltid kan hjälpa till att förebygga illamående.
  • Huvudvärk - att säkerställa att du får gott om vila och hålla dig väl hydratiserad kan minska risken för huvudvärk.

Expertråd för maximala Gabapentin-resultat

Detta läkemedel bör tas med lite vatten, med eller utan mat, för bästa resultat. Det är bäst att ta din dos vid regelbundna tider varje dag. Om du glömmer att ta en dos, ta den när du kommer ihåg om det inte är nästan dags för din nästa dos. Startdoseringen av gabapentin är vanligtvis låg och den kan ökas gradvis tills du når den lämpligaste dosen. Den vanliga startdosen för vuxen är mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas till maximalt 3 600 mg per dag, vilket bör administreras i tre separata doser.

Hur man köper Gabapentin online

Du kan köpa gabapentin till överkomliga priser genom att besöka vårt internetapotek och göra en beställning. Köpsprocessen tar bara några enkla klick och instruktioner. Kundtjänst är tillgängligt för att svara på alla frågor du har och priserna kan vara så låga som 80% lägre än standardpriser i butiken. Läkemedel kommer från ledande leverantörer och kvaliteten på produkterna testas noggrant. När du har slutfört din beställning levereras den FDA-godkända medicinen noggrant i dold förpackning som upprätthåller kundens integritet. Beställ gabapentin idag och njut av snabb, diskret leverans direkt till din tröskel.

FAQ - Gabapentin

Är det säkert att ta detta läkemedel under lång tid?

Detta läkemedel är säkert att använda under lång tid (flera månader eller år). Om du följer en gabapentindosregim under lång tid och avbryter behandlingen, ska dosen inte stoppas plötsligt. Det bör minskas långsamt för att minska risken för att utveckla abstinenssymtom.

Kan detta läkemedel påverka min fertilitet?

Nej. Det finns inga bevis för att härleda att detta läkemedel kan påverka fertiliteten hos män eller kvinnor.

Hur länge ska behandlingen pågå?

Behandlingsvaraktigheten kan variera beroende på tillståndet som behandlas, samt ditt individuella svar på medicinen.

Kan jag ta detta läkemedel "efter behov" för att behandla nervsmärta?

Nej. Denna medicinering bör tas dagligen för bästa resultat.

När kommer jag att må bättre om jag använder 300 mg kapslar för gabapentin för smärta?

Uppkomsten av smärtlindring kan variera från en patient till en annan. Vissa människor märker en gynnsam effekt efter 1 - 2 veckor medan andra ser förbättringar på ännu mindre tid.

Updated: 02 February 2021

Margaret Knights – Aug 02, 2022
I have read the reviews and looks very satisfied
Grant C – Mar 14, 2021
In my opinion this is the best painkiller out there - there are others that come close but personal for me this one is best.
Ailsa McDonald – Feb 18, 2021
Being able to order this medication online has made a huge difference to my life. The savings are fantastic and quality is never in doubt. Ailsa McDonald
Gary Bryant – Jan 14, 2021
I suffer from Fibromyalgia and can honestly say the medication I get from this website is life changing. Without this product the pain from my condition is overbearing and I just wanted to say a big thank you to all the team. Gary Bryant

Lägg till en recension

Kunder som har köpt den här produkten kan lämna en offentlig kommentar - Skicka ditt namn och e-post-ID noggrant så att vi kan verifiera att din recension är äkta.

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

Ditt betyg