FAQ'S - Tramadol

Vad används det här läkemedlet för att behandla?

Detta läkemedel används för att behandla måttlig till svår smärta. Det kan användas på lång sikt för att behandla kronisk smärta som ryggsmärta. Det kan också användas på kort sikt för att behandla akut smärta som sjukdomsskada eller postoperativ smärta. Vad används tramadol förutom smärta? Tramadol för sömn kan också behandla sömnlöshet i samband med smärta.

Hur fungerar denna behandling i kroppen?

Detta läkemedel har två huvudfunktioner. För det första binds det med opioidreceptorer i hjärnan. Detta blockerar kommunikationen av smärtsignaler som skickas av nerver till hjärnan. För det andra ökar det effekten av noradrenalin och serotonin vilket också hjälper till att minska smärta.

Vad är den rekommenderade tramadoldosen?

Den rekommenderade dosen för vuxna är följande:

  • Akut smärta, t.ex. efter en operation - 1 till 2 kapslar, tre eller fyra gånger om dagen.
  • Kronisk smärta som artrit - 1 eller 2 kapslar till att börja med följt av 1 till 2 kapslar var fjärde till sex timmar beroende på svårighetsgraden.
  • Ta inte mer än 8 kapslar (400 mg) på 24 timmar.

Hur länge väntar jag på att känna effekterna?

Du kommer att känna smärtlindring inom 30 till 60 minuter efter att du tagit en tramadol 50 mg kapsel.

Kan detta läkemedel användas tillsammans med alkohol?

Alkohol bör undvikas eftersom det har potential att öka sannolikheten för biverkningar av tramadol.

Tramadol 50 mg

Tramadol 50mg (Ultram)

Tramadol annars känd som Ultram är en stark medicin för opioid smärtlindring som används för att behandla måttlig till svår smärta.